هر وقت دیدی …

هروقت دیدی دردی داری که درمان نمیشود و مقاومت میکند

یقین کن که این درد برای تو خیری است

گاه این درد ترمزی است،

که اگر بریده شود به ته دره سقوط میکنی

سعی کن در درونت این دره را شناسایی کنی و پیش از انکه ترمز بریده شود

از مسیر دره فاصله بگیری

هرگاه خداوند این بصیرت تو را دید

ترمز بسادگی یک نفس کشیدن از سر راهت برداشته خواهد شد.

خدایت برای تو همیشه نیکی و سلامتی میخواهد!

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *