نقش دعا در درمانها

دعا میتواند مرزهای مکان و زمان را در نوردد و بدون اینکه مخاطب با خبر باشد خیری را به وی برساند یا شری را از او دور سازد

قطعا به این موضوع واقفید که دعا یک ارتباط عالی بین بنده و معبود است و قدرت آن غیر قابل انکار.

دعا میتواند مرزهای مکان و زمان را در نوردد و بدون اینکه مخاطب با خبر باشد خیری را به وی برساند یا شری را از او دور سازد. دعا میتواند راههای جدیدی فرا روی ما بگشاید و مسیرهای زندگی ما را تغییر دهد. دعا گاه بیمار رو به مرگ را به حیاتش بر میگرداند.

بیراه نیست حدیثی که گفت حتی نمک خانه خود را از خداوند بخواهید.

آموخته ام همواره برای درمان بیماران از دعا کمک بگیرم چرا که شفا بدست خداوند است و میدانم که بهترین و عالی ترین راه درمان را نشانم خواهد داد و بر این باورم که برکات این دعا آنچنان در درمان و بیمار و درمانگر جاری خواهد شد که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. خداوند رحمان بالاترین مقام خیر و هدایت است و هرگز جز خیر برای ما نمی خواهد لذاست که در ابتدای هر امری منجمله درمانگری، درخواست کمک و طلب خیر بهترین راهگشاست ان شاءالله.

همانطور که ذکر شد درمانهای_انرژیک بسیار وابسته به عوامل سه گانه ایمان- عشق و قدردانی است و چنانچه طی فرایند درمانگری از دعا نیز کمک بگیریم بهترین نتیجه به فضل خداوند حاصل خواهد آمد.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *