فرق طبع و مزاج چیست؟

طبع و نه تبع! همان طبیعت شماست که شبیه اثر انگشت یکی از مشخصه های تغییر ناپذیر هر شخص است و با هیچ درمان و دارو و عمل جراحی (!) تغییر نمی کند.

حرارت طبع می تواند سرد/ ولرم/ گرم باشد و رطوبت آن نیز بصورت تر/ مرطوب/ خشک باشد.

مزاج هم شبیه همین تعریف، اما بصورت اکتسابی تعریف میشود یعنی که شخص میتواند مزاج خود را با روش زندگی (Life Style) که شامل نوع تغذیه و سایر عادات است، تغییردهد.

در طب_سنتی مانند سایر روشهای کل نگر، هدف ایجاد تعادل است یعنی بکمک تغذیه مزاج خود را متعادل کنیم. اما با توجه به طبع، میزان نیاز ما به مواد غذایی گرم یا سرد- خشک یا تر تغییر میکند. به این علت است که یک شخص با طبع سرد نیاز بیشتری به گرمی خواهد داشت تا شخصی که طبع گرم دارد.

بر اساس این نظریه زمانی که تعادل در مزاج بهم بخورد بیماریها ایجاد می شوند.

۴ تعریف کلی برای طبع و مزاج وجود دارد:

گرم و تر: دموی

سرد و تر: بلغمی

گرم و خشک: صفراوی

سرد و خشک: سودایی

که مزاج اگر اندکی دموی باشد بهترین مزاج خواهد بود. مزاج سودایی و سپس بلغمی نیز بدترین ها محسوب میشوند.

کم کم تفاوت مزاجها و راه حل به تعادل رسیدن نیز آموزش خواهند شد.

سالم و شاد باشید با مزاجی اندک دموی!

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *