شما میتوانید چون آگاهید

شاید بنظر لاممکن آید! بگذارید هجمه انرژیک این بلایا و وقایع تلخ، زیر بار انرژی خوش بینی و راست نگری آنهایی که باور دارند قدرتی بالاتر ازو نیست به زانو درآید!

شما میتوانید چون آگاهید

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *