دانستنی

آیا میدانستید ارتعاشات انرژیک قلب بین ۶۰-۱۰۰۰ برابر مغز است؟

احساسات شما، تمایلات گوناگون،

توان ارتباط با دیگران و سایر موجودات،

خلاقیت و بسیاری از توانایی ها از قلب سرچشمه میگیرد!؟

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *