خطر بازیهای کامپیوتری یا موزیک های محرک واقعا چقدر است؟

Post Hypnotic Suggestion  چیست؟

انرژی حاصل از عبارتهای منفی در ضمیر ناخودآگاه:

بازیهای تصویری و موزیک های تکراری نیمکره مغز را ناهماهنگ می کنند و عمق ذهن ناخودآگاه را برای یک آلفا یا دریافت شبه هیپنوتیزم باز می کنند.

این عارضه می تواند مستقیما از سرگرمیهایی با باز منفی یا توسط موجودات مجرد ( Dark Entities)  زمانی که ذهن باز و آسیب پذیر است وارد آن شود این انرژی می تواند منجر به افسردگی، تمایلات خودکشی و وارونگی ( Inversion)  شود طوریکه شخص برای چیزهای مثبت منفی و برای چیزهای منفی _ مثبت را می آزماید.

به عبارتی در ذهن او: شر خیر است و خیر شر!

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *