تاثیر قدردانی و عشق

زیبا ترین کریستالهای برف ریزه، زمانی که آب درون یک لوله کوچک ، تمام شب در معرض هوای سرد بیرون قرار گیرد در حالیکه بصورت دائم تحت اثر دو کلمه عشق و قدردانی باشد ، پدید می آید.

این آزمایش را شاید قبلا هم خوانده باشد اما آنجه بسیار شگفت انگیز است اثر این دو کلمه است.

به ظرافت و تقارن فوق العاده زیبای کریستال سمت راست نگاه کنید! عشق و قدردانی دو نیروی بسیار قدرتمند در عالم هستی هستند.

در درمانهای انرژیک این دو عامل بسیار مهم هستند.

با نگهداشت این دو در قلبتان نتایج بسیار ژرفی در درمانهای انرژیک حاصل می آید .

قطعا بی دلیل نیست که خداوند تاکید فراوانی به شکرگزاری دارد.

این تاثیر بر سلولهای جاندار بدن ما بسیار عمیق تر از مولکولهای بی جان آب خواهد بود.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *