بیماری ها و نیاز به درمان

شاید بخاطر تبلیغات مسموم و آموزشهای غلطی که از بچگی دریافت میکنیم تصور کنیم که انسان موجودی است که برای سلامتی خود همواره نیاز به درمان و دارو دارد!

اما بزودی بر شما آشکار خواهد شد که بیماری ها عمدتا حاصل ذهن ما هستند و به عبارت ساده تر بیماری ها یک توهم هستند! شاید باور نکنید که یک انسان تا ۸۰ سالگی واقعا هرگز بیمار نمیشود!!

قطعا در حال حاضر نمی پذیرید که بیماری حاصل یک توهم است اما اجازه دهید تا بسادگی اثبات کنم:

اولا تمام اعضای بدن ما بجز مغز قابلیت خود_ترمیمی دارند ثانیا زمانی که دارو مصرف میکنیم هیچ دارویی به ریشه بیماری ما کاری ندارد و تنها تظاهرات آنرا کنترل میکند و بعبارتی نشانه های بیماری را بطور مصنوعی خاموش میکند و در واقع بیماری در پس زمینه وجود دارد. این یعنی کنترل ذهن شما برای عدم درک بیماری!

برای روشن تر شدن موضوع، توجه شما را به دارو نماها جلب میکنم که مدتها ذهن محققین را بخود مشغول کرده بود این دارو نماها که از عناصر کاملا خنثی و فاقد عوارض جانبی ساخته شده بودند، اثراتی شبیه دارو ها داشتند و بازهم این دلیل دیگری که بیماری حاصل ذهن ماست.

از یاد نبرید که با خاموش کردن تظاهرات بیماری، بدن بدون دخالت “منفی نگری ذهن شما” فرصت خود ترمیمی پیدا میکند و زمانی که اثرات دارو از میان رفت بیماری نیز در پس پرده تسکین پیدا کرده و ما تصور میکنیم که این هنر داروها بوده. اما متاسفانه این اتفاق همواره با عوارض جانبی و مخرب داروها همراه است.

روشهای_انرژیک بدون دارو فرصت ایجاد تعادل را با سرعتی شگفت انگیز و با حمله به ریشه ها و علتهای بیماری، ایجاد میکنند و بهمین خاطر فوق العاده موثر هستند.

سالم و شاد باشید.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *