باز هم تجربه ای دیگر

بند بند استخوانهای بدنم درد میکرد طوری که عملا هیچ کاری از دستم بر نمیومد، بیتاب و بیقرار نیاز شدید به دارو داشتم

از ترس تشخیص اشتباه رماتیسم مفصلی ……

ادامه 

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *