انرژی خاطرات

همه ما طی زندگی عادی مان ناخواسته گرفتار خاطرات و اتفاقاتی میشویم که سالها ذهن مارا به خود مشغول میکند.بارها سراغ مشاور و روانپزشک و دکتر میرویم اما ایاراه گریزی هست؟

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *