ارتباط احساسات (انرژی های گیرافتاده) به استعداد بیمار شدن در ۶ دسته مختلف.

نتایج نشان میدهد که دو دسته اول یعنی بیماریهای غدد و کبد با اختلاف اندکی در صدر جدول هستند

توضیح جدول:

آماری که در فایل Trapped Emotions.pdf داده شد، گویای فراونی احساسات گیر افتاده در افراد بود اما بر اساس تحقیقات انجام شده هر احساس، یک عضو/ بخش بدن را مستعد بیماری میکند که در تصویر فوق، ارتباط این احساسات، به استعداد بیمار شدن، طی ۶ دسته مختلف تقدیم شد.

در این محاسبات احساسات مرتبط با هرگروه به صورت درصدی از احساسات کل نشان داده شده اند و استعداد بیماری مرتبط را بصورت درصدی از کل در این جامعه آماری نشان میدهند. براین اساس رتبه بندی استعداد بیماری ها بصورت ذیل مرتب شده اند.

بنظر میرسد بیماری های تناسلی و نیز غدد (مثل دیابت/ تیروئید…) در صدر جدول قرار دارند و با اختلاف کمی بیماری های کبدی دیده میشوند.

البته در جامعه امروز، عوار ض ناشی از بیماری های کبدی انصافا آمار قابل توجهی را بخود اختصاص داده است.

در رتبه ۳ مشکلات ریوی و روده بزرگ دیده میشوند و در مرتبه ۴ بیماری های قلبی و روده کوچک.

در مرتبه ۵ کلیه ها و سیستم ادراری و آخرین مرتبه معده و طحال دیده میشوند.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *