سوالات بسیار مهم درمورد روش حاضر بصورت سوال و جواب (قسمت چهارم)

سوال: وسواس چیست؟

پاسخ: زمانی که شخص در مورد یک موضوع دچار وسواس میشود اصطلاحا دیدگاهی تونلی پیدا میکند و قدرت دیدن سایر انتخاب ها را از دست میدهد.

این تمرکز شدید برای داشتن یا اجتناب از هر چیز، مقادیر زیادی انرژی را به نفع آن موضوع و به زیان شخص اختصاص می‌دهد.

فرضا اگر سیستم باورشخص در مورد عشق باشد، آنگاه وسواس وی معطوف به “مورد عشق واقع شدن” یا “اجتناب از عشق” خواهد بود و لذا انرژی بسیار زیادی از شخص در طول زندگی صرف تمرکز بر این موضوع می‌شود.

یا اگر سیستم باور در مورد طردشدن باشد، آنگاه وسواس آنها می تواند همراه با “طردشدگی” یا “احساس امنیت” باشد.

وسواس یک عبارت کوتاه از حقیقت حسی بیمار است. این وسواس میتواند مثبت یا منفی باشد.

بطور مثال وسواس منفی همچون وسواس همراه با ترس یا طردشدگی و مثال وسواس مثبت؛ می‌تواند وسواس در موفق بودن یا مورد تایید قرار گرفتن باشد.

ممکن است سوال مطرح شود که چرا وسواس مثبت هم بد محسوب می‌شود!؟ جواب ساده است!

به این خاطر که بطور سرسام آوری، انرژی و تمرکز شدید، جهت انجام یک وسواس ناممکن هزینه میشود و این کاملا به زیان بیمار است.

ادامه دارد

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *