آیا چیزی به عنوان انرژی شیطانی یا نفرین یا… واقعا وجود دارد؟

(قسمت سوم)

در قسمت قبل گفته شد که این موجودات بطور عمده دو دسته هستند:

دومین دسته :Evil Spirits

این دسته موجوداتی را شامل میشوند که مطلقا بدن مادی ندارند اما این بدان معنی نیست که آنها اصلا نمی خواهند آن را داشته باشند.

ارواح شیطانی واقعاً بدعاقبت هستند! و دوست دارند بدعاقبتی خود را برای هر کسی که می‌توانند گسترش دهند.

آنها ارتعاش بسیار کمی دارند و تمایل دارند به افرادی که به طور جدی کارهای غیر اخلاقی، مخرب، تقلب آمیز، فریب دهنده و هر چیز پست و مطرود باشد، آویزان شوند!

آنها بسیار تاریک هستند و گزینه های بد را در آنانی که به آنها نفوذ دارند بشدت تشویق می کنند!

آنها می‌‌‌خواهند کسانی را که در آنها نفوذ بیشتری دارند را به بردگی بگیرند و البته از قدرت برده داری کافی برخوردار هستند.

آنها می‌خواهند توسط بدن دیگران قدرت داشته باشند زیرا خودشان از این موهبت محرومند!

آنها سعی خواهند کرد تا در طول حیات موجودیت داشته باشند و سپس به دلیل ماهیت خود، هر کاری برای نابودی کسی که به آنها حمله می کنند یا در آنها ساکن می شوند، انجام دهند و حتی آنها را به سمت خودکشی سوق دهند.

(ادامه دارد)

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *