نگرانی ها و اعتماد به نفس

هرگز بخاطر نگرانی هاتان، فرزندان خود را ناتوان فرض نکنید. تکرار نگرانی های شما اعتماد به نفس او را خواهد کشت و بذر ترس و بدبینی را در سرزمین پاک قلبش خواهد کاشت و خطر پذیری وی را نابود خواهد کرد…

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *