آیا چیزی به عنوان انرژی شیطانی یا نفرین یا… واقعا وجود دارد؟

شاید قبل از اینکه روشهای مدرن انرژیک را بیاموزم تصور میکردم خیلی از چیزهایی که می‌شنوم “مطلقا” خرافه است.

اما امروز متوجه شده ام، آنچه می‌شنیدم ترکیبی از خرافه و واقعیت بود و مثل خیلی از چیزهای دیگر با استفاده از ناآگاهی مردم و نیز داستانهایی ساختگی، که خوراک خوب و جذابی را برای اذهان کم دانش فراهم می‌آورد، دستاویزی برای کسب درامدهای نجومی بوده و هست.

علوم غریبه از گذشته مورد توجه بوده اند و عده ای بی شک در آن تبحری هم داشته اند اما در این میان کسانی که نه دانشی داشته اند نه صلاحیت وارد این بازار پر آشوب شده اند و به درامدهای نامشروعی به نام رمالی و باطل کردن سحر و … اشتغال ورزیده اند.

در این مطلب کوتاه سعی می‌شود به زبانی ساده آگاهی کافی در اختیارتان قرار گیرد.

ارتعاشات انسان زمانی که به دلایل رخدادهای نامطلوب و عدم تحمل روحی از حدی پایین تر آید، زمینه را برای بدام انداختن انرژی ها و احساسات با فرکانس پایین فراهم میکند و در همین زمان انواع کاهنده های انرژی را جذب و بصورتی هماهنگ ارتعاشاتی با فرکانس پایین را تولید میکند این زمان بهترین وقت برای ساخت “لنگر ناامیدی” در ذهن است.

این ضرب المثل را بیاد دارید؟ ناامید شیطانه!

یکی از جالب ترین موضوعاتی که طی درمانها به آن رسیدم ارتباط نزدیک ناامیدی با جذب انرژی های شیطانی است! چرا که ناامیدی فرکانسی بسیار پایین تولید میکند و شاید بهترین موقعیت برای حملات از سوی ایادی شیطان باشد.

همچنین خشم،

در شیوه های انرژیک، موجودات غیر ارگانیک بنام Entity شناخته می‌شوند و انرژی آنها در دو شاخه شناسایی می‌شوند این کار هیچ شباهتی به جن گیری و امثالهم ندارد! بلکه بصورت کاملا علمی و مشابه سایر انرژی ها آزاد میشود.

(ادامه دارد)

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *