واقعا احساسات هم به ارث می رسند!؟

شاید بعضی از ما تجربه کردیم که حتی وقتی دلیل معلومی وجود ندارد، حسی همیشه همراهمان است مثلا همیشه عصبانی هستیم یا خیلی وقتها بی دلیل مضطربیم یا…
تصور اینکه احساسات گیرافتاده هم قابلیت انتقال به سطوح بعدی موالید را دارند کمی غیر قابل درک است اما واقعیت این است که گاهی یکی از احساسات منفی شما ممکن است متعلق به یکی از اجداد ۵-۶ نسل قبل از شما باشد و منشاء برخی عدم تعادلهای روحی شما شود!
انسان موجودی پر از پیچیدگی هاست و البته اگر حس منفی ماندگاری در وجودتان احساس میکنید که همیشه و همیشه با شماست، میتوانید به اجدادتان شک کنید!
این ۱۰ عنوان پر تکرار ترین احساساتی هستند که قابلیت موروثی بودن را دارند:
#عصبانیت
#شرم
#گناه
#بیچارگی
#اضطراب
#عدم_امنیت
#خودخواهی
#عیبجویی
#انزوا
#حسادت
امیدوارم هر کدام از ما بگونه ای زندگی کنیم که میراثی جز ایمان، عشق و شکرگزاری نداشته باشیم.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *