عوامل دیگر موجد بیماریهای صعب العلاج- عوامل انرژیک-قسمت آخر

توضیحاتی که برای درمان به روش انرژیک بیان شد، یک سوال را بدنبال دارد و آن اینکه چگونه یک درمانگرمی تواند به یک بیمار که شاید در کشوری دیگر باشد دسترسی پیدا کند و او را درمان کند؟

پاسخ ساده است. در عالم کوانتوم، فاصله هیچ نقشی در میزان یا شدت ارتباط بین دو موجود ندارد.

برای ارتباط با بیمار کافی است درمانگر از او بخواهد که وی اجازه دهد تا درمانگر بتواند به ضمیر ناخودآگاه وی وصل شود و این اجازه بصورت گفتاری کفایت میکند.

در این حال درمانگر با عنوان surrogate (با ترجمه وکیل یاجانشین) قادر به ارتباط خواهد بود و هر سوالی را از خود بکند گویی از بیمار خود پرسیده.

بهمین شیوه و بکمک نقشه بدن که بصورت نرم افزار در اختیار دارد وضعیت سلامتی او را بررسی و درمان را انجام خواهد داد.

در آینده بمدد خداوند، چگونگی بهره گیری از این شیوه بصورت بسته های آموزشی عرضه خواهد شد.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *