سوالات بسیار مهم درمورد روش حاضر بصورت سوال و جواب (قسمت ششم)

سوال: چاکرا ها چه هستند؟

پاسخ: آنها مراکز هفت گانه انرژی هستند که می توانند جاذب انرژی حاصل از افکار- احساسات و محیط بیرونی باشند و این اطلاعات را به بدن ما تغذیه می کنند. بدن ما توسط کیفیت انرژی عبور یافته از چاکرا ها تاثیر می گیرد. اگر ما احساس منفی یا برنامه منفی داشته باشیم آنگاه انرژی های منفی را فیلتر شده تحویل بدن خویش خواهیم داد.

یک چاکرا در واقع مرکز یک قدرت است که اطراف بدن و از طریق بدن فیزیکی ما چرخش میکند. در زبان سانسکریت کلمه چاکرا به همان معنی چرخ یا گشتن ترجمه شده است. یک گردباد را تجسم کنید، حال آن را به ۷ قسمت تقسیم کنید (شبیه یک خیار که به ۷ برش تقسیم شده) و هر برش را حول مراکز انرژی بدن قرار دهید. همانند گردباد، مراکز قدرت، چرخشی در اطراف دارند و میتوانند اطلاعات انرژی اطراف ما را جمع آوری کنند و سپس این اطلاعات را به زبان بدن ترجمه کنند. آنگاه بدن تصمیم میگیرد که کدام مهم است و آنرا نگه میدارد و آن را که بی اهمیت است به جهان بر میگرداند. نیز اطلاعاتی را که شما می‌خواهید دیگران بدانند، به خارج ارسال میکند. در یک دنیای کامل، چاکرا های شما بطور مساوی متعادل شده اند که این به معنای سازگاری اطلاعات است. حتی در خلال چالش های زندگی، چاکرا های شما بصورت متعادل باقی می‌مانند.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *