آیا خاطرات تلخ قابلیت ذخیره شدن دارند!؟

خاطرات تلخ چه اثراتی دارند؟
خاطرات تلخ میتوانند بخشی از جریان های انرژی را مختل کنند و بسادگی طی چند ماه یا چند سال یک عارضه سخت را ایجاد کنند.
آنها براحتی قادرند نگرش، الگوهای رفتاری و نهایتا مسیر زندگی ما را تغییر دهند. آنقدر قوی هستند که میتوانند سالها درد و ناراحتی و بیماری تولید کنند و سبب تغییرات مزمن خُلقی شوند یا حتی باعث چاقی و لاغری مفرط شوند. آنها بسادگی میتوانند روابط ما را با سایرین تحت تاثیر قرار دهند.
پیوند ما را با دوستانمان ضعیف یا قطع کنند یا حتی باعث جدایی اعضاء یک خانواده از هم شوند و بگونه ای عمل میکنند که هماره تصور میکنیم تصمیم درستی گرفته ایم!
خاطرات گاه ایجاد اندوهی عمیق و طولانی میکنند و باعث گریه های مکرر و احساس گناه دائمی میشوند. آنها حتی میتوانند ترسهای شدید و فوبیا را باعث شوند.
خاطرات تلخ بزرگترین مشکلی که ایجاد میکنند ایجاد موانعی است که معمولا جلو هر درمانی را میگیرد و خیلی وقتها اجازه بازیافت سلامتی را حتی پس از درمانهای مختلف نمیدهد.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *