آسیب کودک درون

تصور میکنم زمان آن رسیده باشد که بدانید ۱۰ نشانه که در فیلم آمده بیان کننده چه چیز مهمی در شماست.

شاید برخی درست حدس زده باشید. آنها علامتهای آسیب دیدن #کودک_درون شمایند!

هرچقدر این نشانه ها بیشتر باشد کودک درون شما بیشتر آسیب دیده و باید

 هرچه زودتر برای شاد کردن آن تلاش کرد.

شاید گروهی با خود بیندیشند که این اسامی و اصطلاحات به چه درد زندگی

واقعی ما میخورد؟‌

این ها نظریه هایی هستند که فقط بدرد کتب روانشناسی میخورد. اما واقعیت امر این است که شادی کودک درون شما

میتواند زندگی امروز شما را شاد و پر ازانرژی و طراوت کند و اندوه این موجود نازنین و

حساس سبب کاهش رشد شخصیت، اندوه دائم، کاهش #خلاقیت،کوچک بودن دنیای فرد،

کم طاقتی، #خود خوری، نشخوارهای ذهنی، قیاسهای مکرر، #توقعات بیشمار،

#خودخواهی و بسیاری از ناهنجاری های روانی حتی #اعتیاد خواهد بود.

سعی کنید کودک درون خود را بشناسید و برای شادی آن بکوشید. روشهای انرژیک

دریچه ای بسوی شفای کودک درون شما هستند.

سالم و شاد باشید

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *