برچسب سطح_هوشیاری،بخشش

راههای ساده برای افزایش سطح هوشیاری

اگر به یاد داشته باشید در مورد اینکه چطور می توان سطح انرژی را بالابرد اندکی صحبت کردیم.

چند راه ساده برای اینکه بتوانید آرامش را هم به خود و هم به دیگران هدیه کنید تقدیمتان می شود. گر چه اینها برای همه ما شناخته شده است ، اما شاید رعایتشان خیلی همه گیر نشده باشد.

به همین سادگی سطح انرژی خود و جامعه را بالا ببرید!

تمرین بخشش و قدر شناسی:

  • هرگاه شما سواره هستید و یک عابر را مقابل خود می بینید خصوصا وقتی او مستاصل است و کسی اعتنایی نمی کند، در فاصله ای مناسب ارام متوقف شوید و با لبخند او را برای عبور از خیابان مشایعت کنید.( تصور کنید بچه ای همراه دارد یا فرد سالخورده ای در حال عبور باشد ) حال به چهره خندان و دلچسب آنها که قدردانی در آن موج می زند نگاه کنید! گویا خداوند به شما لبخند می زند! میزان انرژی که شما به او و او به شما خواهد داد آنقدر زیاد است که هرگز هیچ آرام بخشی نمی تواند روز شما را اینطور بسازد.
  • فصل زیبای بهار است و رفتن به دامن طبیعت واقعا لذت بخش! وقتی به هر شکلی زباله تولید کرده اید کافی است آنرا در طبیعت رها نکنید و حتی آنچه در اطرافتان می بینید راهم با خود ببرید شاید باورش سخت باشد اما لبخند قدر شناسانه و آرامشی که طبیعت به شما هدیه می کند غیر قابل تصور خواهد بود.
  • اگر کسی را می شناسید که مدام برای تخریب شما می کوشد و با تمسخر و رفتارهای زننده با شما رفتار برخورد می کند، او را بسیار دوستانه و آرام فرا بخوانید و علت این همه نا آرامی او را جویا شوید و کمکش که از اینهمه خودزنی دست بردارد. اینگونه شما بزرگترین کمک را به روح و ذهن او کردید و دیری نخواهد پایید که او بهترین دوست شما خواهد شد!

بخشش چندان هم سخت نیست و نتایج آن آنقدر شگفت آور است که ناخواسته شرمنده ” نبخشیدن ” خواهید شد!

سالم وشاد باشید.