برچسب اعتیاد

آیا چیزی به عنوان انرژی شیطانی یا نفرین یا… واقعا وجود دارد؟

(قسمت دوم)

در قسمت قبل گفته شد که این موجودات بطور عمده دو دسته هستند:

اولین دسته :Disembodied Spirits

بر اساس این نظریه این ها ارواح سرگردانی هستند که زمانی در یک بدن فیزیکی بسر میبردند اما سرانجام درگذشته اند.

بطور عمومی آنها بسیار طبیعت منفی دارند و این بدلیل نوع انتخاب آنها در زمان حیات آنهاست.

زندگی آنها معمولا همراه با انواع لذات جسمی بوده و معمولا هنوز از اثرات اعتیاد به چیزی در رنج بسر میبرند.

(سیگار- مواد مخدر- پورن- الکل و…) آنها حتی ناامیدانه تلاش میکنند نیاز های خود را بکمک بدن افراد زنده دیگر براورده کنند.

آنها بخاطر موضوعات منفی خود، حتی ممکن است رفت و آمد های زیادی به مکان خاص داشته باشند و حتی برای زندگی آرام شخصی مزاحمتهایی فراهم کنند!  
آنها واقعا میتوانند برای کسی که به وی متصل شده اند یا سعی میکنند بگونه ای در او ساکن شوند، باعث آسیب، تزاحم و دردسرهایی شوند.

 (ادامه دارد)

آسیب کودک درون

تصور میکنم زمان آن رسیده باشد که بدانید ۱۰ نشانه که در فیلم آمده بیان کننده چه چیز مهمی در شماست.

شاید برخی درست حدس زده باشید. آنها علامتهای آسیب دیدن #کودک_درون شمایند!

هرچقدر این نشانه ها بیشتر باشد کودک درون شما بیشتر آسیب دیده و باید

 هرچه زودتر برای شاد کردن آن تلاش کرد.

شاید گروهی با خود بیندیشند که این اسامی و اصطلاحات به چه درد زندگی

واقعی ما میخورد؟‌

این ها نظریه هایی هستند که فقط بدرد کتب روانشناسی میخورد. اما واقعیت امر این است که شادی کودک درون شما

میتواند زندگی امروز شما را شاد و پر ازانرژی و طراوت کند و اندوه این موجود نازنین و

حساس سبب کاهش رشد شخصیت، اندوه دائم، کاهش #خلاقیت،کوچک بودن دنیای فرد،

کم طاقتی، #خود خوری، نشخوارهای ذهنی، قیاسهای مکرر، #توقعات بیشمار،

#خودخواهی و بسیاری از ناهنجاری های روانی حتی #اعتیاد خواهد بود.

سعی کنید کودک درون خود را بشناسید و برای شادی آن بکوشید. روشهای انرژیک

دریچه ای بسوی شفای کودک درون شما هستند.

سالم و شاد باشید