خودآرامی نوین

راهی نو برای رسیدن به سلامت جسم و روح

آرامش همدم شماست…

تنها کافی است او را نرانید! اگر رانده شده اینجا همان جایی است که بازهم او را خواهید یافت و برای همیشه کنارتان خواهد ماند!

شب_قدر

ماه رمضان ۲ سال قبل بود که بلطف خداوند با روشهای نوین درمانی آشنا شدم مثل آدمای حریص و تشنه که بعد از...