خودآرامی نوین

راهی نو برای رسیدن به سلامت جسم و روح

آرامش همدم شماست…

تنها کافی است او را نرانید! اگر رانده شده اینجا همان جایی است که بازهم او را خواهید یافت و برای همیشه کنارتان خواهد ماند!

دانستنی

آیا میدانستید ارتعاشات انرژیک قلب بین ۶۰-۱۰۰۰ برابر مغز است؟ احساسات شما، تمایلات گوناگون، توان ارتباط...