آرشیومهر ۱۳۹۸

آیا چیزی به عنوان انرژی شیطانی یا نفرین یا… واقعا وجود دارد؟

(قسمت چهارم)

…. واقعیت امر، تعدد این موجودات بسیار است و هماره تعدادی از آنها در اطراف ما هستند، دقیقاً همانطور که فرشتگان نیز در اطراف ما هستند.

برخی از آنان دستورالعمل ها یا اهداف شرارت بار خاصی دارند، مفید است بدانید که این موجودات، به ویژه ارواح شیطانی، وقتی قصد داریم نوعی پیشرفت داشته باشیم که باعث ایجاد نور بیشتر در جهان می‌شود یا گامی بزرگ در زندگی شخصی خودمان باشد، تمایل به حمله به ما دارند.

آنها می‌خواهند ما را عقب نگه دارند، گرچه واقعا می‌توانند!آنها ممکن است مستقیما یا با استفاده از یک واسطه (medium) خرابکار برای وارد کردن درد و جراحت به بدن شخصی حمله کنند.

ممکن است آنها با صدای خاموش خود نعره یا فریاد بزنند! یا ما را با احساس تاریکی و ناامیدی احاطه کنند.

این کارها را انجام میدهند تا سعی کنند ما را از انجام کار خوب باز دارند، انرژی ما را منحرف کنند. گویا چون از نور و خوبی درون ما نفرت دارند اینگونه عمل میکنند.

دانستن در مورد آنها مهم است زیرا زمانی که آنها کشف شوند، میتوانیم آنها را دور کنیم و از تأثیر آنها عاری شویم.

(ادامه دارد)

آیا چیزی به عنوان انرژی شیطانی یا نفرین یا… واقعا وجود دارد؟

(قسمت سوم)

در قسمت قبل گفته شد که این موجودات بطور عمده دو دسته هستند:

دومین دسته :Evil Spirits

این دسته موجوداتی را شامل میشوند که مطلقا بدن مادی ندارند اما این بدان معنی نیست که آنها اصلا نمی خواهند آن را داشته باشند.

ارواح شیطانی واقعاً بدعاقبت هستند! و دوست دارند بدعاقبتی خود را برای هر کسی که می‌توانند گسترش دهند.

آنها ارتعاش بسیار کمی دارند و تمایل دارند به افرادی که به طور جدی کارهای غیر اخلاقی، مخرب، تقلب آمیز، فریب دهنده و هر چیز پست و مطرود باشد، آویزان شوند!

آنها بسیار تاریک هستند و گزینه های بد را در آنانی که به آنها نفوذ دارند بشدت تشویق می کنند!

آنها می‌‌‌خواهند کسانی را که در آنها نفوذ بیشتری دارند را به بردگی بگیرند و البته از قدرت برده داری کافی برخوردار هستند.

آنها می‌خواهند توسط بدن دیگران قدرت داشته باشند زیرا خودشان از این موهبت محرومند!

آنها سعی خواهند کرد تا در طول حیات موجودیت داشته باشند و سپس به دلیل ماهیت خود، هر کاری برای نابودی کسی که به آنها حمله می کنند یا در آنها ساکن می شوند، انجام دهند و حتی آنها را به سمت خودکشی سوق دهند.

(ادامه دارد)