چرا بلند خواندن؟

زمانی که شما جمله ای را بلند میخوانید هم از چشم خود و هم از گوش خود برای فهمیدن استفاده میکنید و چون بصورت همزمان از دو ابزار قدرتمند شنیدن و دیدن برای ادراک بهره میبرید بصورتی بسیار قوی تر از حالات تک رسانه ای، ورود به ضمیر_ناخوداگاه تان ممکن میشود. این دقیقا همان کاری است که رسانه ها انجام میدهند و همانطور که تجربه کرده اید آگهی های تلویزیونی بسیار قوی تر (و تبعا گران تر!) از آگهی های رادیویی هستند چرا که تاثیر آنها بر مخاطب از طریق همزمانی دو حس بینایی و شنوایی، چندین برابر بیشتر است.

اساسا حواس ما در هر لحظه مشغول ذخیره سازی اطلاعات پیرامون خود است و چنانچه اطلاعاتی واحد از طریق دو حسگر درک شوند با عمقی بیشتر در ذهن ناخوداگاه ما حک خواهند شد.

علتی که جملات مثبت را باید بلند خواند و افکار منفی را حتی در ذهن هم نباید مرور کرد بهمین سادگی قابل بیان است.

باز هم به همین علت مراقب رسانه ها باشید این ابزارهای بظاهر رایگان، هر خوراکی که خود مایل باشند را به ذهن شما وارد میکنند و در کلان،‌ انسانها را آنطور که خود میخواهند جهت می دهند. لطفا این باور غلط را که من با دیگران فرق دارم و هرکاری را نخواهم انجام نخواهم داد را از سر بیرون کنید!
چرا که سیستم و طبیعت ما اینگونه خلق شده و فرار از قوانین خلقت امری محال است.

سالم وشاد باشید.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *