چاکرا چیست؟

چاکرا ( Chakra) لغتی به زبان سانسکریت ( زبان هندوستان و زبان دینی مذاهب هندویسم، بودیسم و جاینسیم ) و به معنای چرخش و دیسک ترجمه شده.

هفت چاکرا در بدن وجود دارد. چاکراها مراکز انرژی بدن هستند. چاکرا تاج ( crown ) از بالاترین نقطه سر جاری می شود و ۶ چاکرا دیگر از ستون فقرات.

چاکراها منابع قدرت یا مراکز نیروی میدان انرژی بدن بشمار می آیند. اعتقاد بر این است که هر چاکرا بر اعضا و غدد مجاور خود اثر گذار است. پزشکان غربی وجود چاکراها را تصدیق نمی کنند! اما متخصصان انرژیک می دانند که چاکراها می توانند دچار عدم تعادل شوند و نهایتا بدن را نامتعادل کنند.

معمول ترین دلیل برای این ادعا وجود احساسات گیر افتاده است. یک چاکرای متعادل باید جریان انرژی باز و رونده داشته باشد و برعکس چاکرای نامتعادل بصورتی بسته فرض می شود که جریان انرژی در آن مسدود است.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *