نشانه ها:

آیا نعل اسب شانس می آورد و انرژی فراوانی را به خانه یا محل کارتان سرازیر میکند!!؟

نظر قربونی ها چطور!!؟

راجع به نشانه ها چه میدانید؟

مراقب نشانه ها باشید! خیلی از آنها کاهنده های انرژیک هستند و اساسا برای همین اختراع شده اند! بسیار هم هوشمندانه.

بزرگترین نقص ما نبود آگاهی است و متاسفانه باید گفت مخالفین ما از ما آگاهتر

اینکه هدف چیست خیلی موضوع بحث ما نیست اما بدانید که برخی نشانه ها بسیار خطرناکند! نشانه های خوب را بیابید و استفاده کنید در شریعت ما نشانه های خوب کم نیستند.

تاریخ میگوید که آویختن نعل اسب از زمان اسب دواندن سپاه ملعون یزید بر بدن مطهر امام معروف شد و آنها بعنوان افتخار آنرا بر سردر خانه هاشان می آویختند…

نمادهایی بنام نظر قربونی که معمولا بصورت تک چشم ساخته میشود و گاه با سنگ یا سرامیک های گران قیمت عرضه میشود تا بسادگی دور افکنده نشود!

اینها کاهنده های انرژیک هستند و اثبات آن بکمک روشهایی بسادگی ممکن است.

امروز دانش روانشناسی_انرژی در هر حوزه ای می تواند قدرت کاهندگی یا افزایندگی هر شی یا موجود یا صدا یا تصویر یا… را بسنجد.

خودمان را مسلح به سلاح آگاهی کنیم تا در برابر دانش دشمنانمان به خرافات پناه نبریم و با قدرتی بالاتر برعلیه آنان بشوریم. در هر دوره ای میتوان یار حسین بود…

امروز قیام نوع دیگری است ما نیز باید بصورتی مدرن اقدام کنیم حصار بی دانشی را بشکنیم و مقابله کنیم از نوعی فراتر.

همراهم باشید.

یا حق

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *