منفی نگری و ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخوداگاه انسانهای منفی نگر، هرگز به پیشواز اتفاقات خوب نمیرود! آنها جاذب وقایع ناخوشایند-بدبختی آور و آزاردهنده هستند. اینگونه افراد همواره با جدیت تمام میگویند: چه کسی از بدبختی خوشش می آید؟!!

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *