عوامل ایجاد کمر درد LBP =LOW BACK PAIN- قسمت چهارم

چه عضو یا عضوهای دیگری در ایجاد درد کمر موثرند؟

  • رحم
  • مثانه
  • دریچه Ileocecal (که مانع برگشت مدفوع به روده کوچک میشود)
  • روده کوچک
  • روده بزرگ
  • پروستات

بهمان دلایلی که کلیه ها میتوانند سبب ضعف در عضلات کمر شوند اعضاء فوق نیز می توانند اثرات مشابهی در سایر عضلات که مرتبط با کمر هستند، ایجاد کنند.

رحم: عدم تعادل در رحم میتواند عضلات سرینی Gluteal muscles و نیز ماهیچه نزدیک‌کننده بزرگAdductor muscle را دچار ضعف کند و این باعث ضعف در ایستایی پا و لگن شده و لذا دردهایی را در ناحیه کمر ایجاد خواهد کرد. این درد بخصوص در زمان عادت ماهیانه بسیار شدیدتر میشود. لذا کسانی که بهر دلیلی به عملهای جراحی در این ناحیه تن میدهند باید منتظر دردهای کمر/ لگن و حتی ران باشند.

مثانه: عضلات Paraspinal که در تمام طول ستون فقرات ادامه دارند تحت تاثیر عدم تعادلهای مثانه دچار ضعف میشوند و نتیجه آن بسادگی درد در ناحیه پشت خواهد بود.

دریچه Ileocecal: این عضو با عضله Iliacus که رابط میان لگن و ابتدای استخوان ران است، ارتباط انرژیک دارد و لذا دردهایی در لگن راست و کمر ایجاد میکند. از عوارض دیگر آن یبوست، اسهال و نیز مشکلات سینوسی را میتوان نام برد.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *