عدم تعادل انرژی در بدن باعث بروز چه مشکلاتی می شود ؟

چرا دائما بیمارم؟😤

چرا اندوه من تمامی ندارد؟😞

چرا وضعیت مالیم خوب نیست؟😓

چرا با همسرم هرگز به تفاهم نمیرسم؟☹️

چرا همیشه از خودم دلخورم؟😠

چرا زود عصبانی میشوم؟😡

چرا دیگر تحمل ندارم؟😫

چرا مدتی است حال عبادت ندارم؟👻

چرا هرگز راضی نیستم؟🤐

چرا نمیتوانم یاد بگیرم؟🤓

چرا انگیزه ای برای کار ندارم؟😴

چرا نمی توانم رشد دیگران را ببینم؟😱

چرا از خدا هم ناامید شده ام؟😢

اینها همه چالشهایی است که کم و بیش در ذهنمان داریم و متاسفانه راهی برای نجات از آنها نمیابیم!

اما شاید به من بخندید اگر بگویم همه این عارضه ها در کمتر از یک روز میتوانند برطرف شوند. بله کمتر از یک روز!

باور کردنی نیست اگر بدانید ۹۹درصد مشکلات ما بدلیل عدم تعادل انرژیک بدن ما اتفاق می افتد و چنانچه این تعادل برقرار شود آنگاه شما در طبقه ای از طبقات آسمانخراش شفا قراردارید!

بازهم با شما حرف خواهم زد…

سالم و شاد باشید

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *