ضمیر ناخوداگاه و خوداگاه چیست؟

ضمیر ناخوداگاه و خوداگاه چیست؟

نقش آنها در زندگی و سلامت روح و جسم چگونه تعریف میشود؟

آیا می توان خود را آماده بیماری یا سلامتی کرد؟

آیا واقعا درمان بیماری ها برعهده خودمان است؟

پس نقش داروها چیست؟

 

بزودی چشمتان به دنیایی بسیار بزرگ و متفاوت باز خواهد شد

و درکتان از دنیای اطراف بسیار فرق خواهد کرد

بزودی بیماری ها را موجوداتی بسیار ضعیف و خیالی خواهید بافت!

و قدرت بیحد خود را کشف خواهید کرد…

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *