سوالات بسیار مهم درمورد روش حاضر بصورت سوال و جواب (قسمت اول)

سوال: آیا این روش (روانشناسی انرژی) همان انرژی درمانی است؟

پاسخ: انرژی درمانی به زبان ساده بر اساس تعادل میان انرژی حیات و انرژی مرگ بنا شده است چنانچه سلولی پیام مرگ را در زمان مناسب دریافت نکند مدام تکثیر شده و سرطانی می‌شود و بالعکس اگر پیام حیات دریافت نکند تحلیل رفته و عضو از میان می‌رود مثل پوکی استخوان.

در این روش کسی وارد علت اساسی این عدم تعادل نمی‌شود و لذا صورت مسئله به قوت خویش باقی است.

درمانگر بکمک ایجاد تعادل بین انرژی حیات و انرژی مرگ سعی می‌کند عضو را نجات دهد.

اما مطابق با نظریه روانشناسی انرژی، عدم تعادل ها اساسا بدلیل وجود گرفتگی ها در مسیرهای انرژی (که همچون جریان خون باید بصورت درست و عادی در تمام بدن برقرار باشد) ایجاد می‌شوند و بکمک این دانش اولا محلهای گرفتگی و در ثانی علت گرفتگی (نوع انرژی عامل) کشف و خنثی می‌شود .

لذا درمانگر مطلقا انرژی درمانی نمی‌کند اما پس از باز شدن مسیرهای انرژی همچون رگ بازشده، جریان درست انرژیک برقرار و عضو (یا حتی اعضاء مختلف در این مسیر) سیر بهبود پیدا می‌کنند.

نکته جالب توجه سرعت بالای خود ترمیمی به این روش است چرا که موانع بهبود برداشته شده و عضو (یا روان) بطور طبیعی به حداکثر توان خود می‌رسد و لذا به چند علت بر سایر روش ها برتری دارد:

  1. سرعت بالای بهبود
  2. طبیعی بودن و عدم استفاده از هرگونه دارو یا واسطه
  3. برگشت ناپذیری بخاطر حذف علت های ریشه ای
  4. فاقد هرگونه عوارض منفی بدلیل اینکه هماره به افزایش ظرفیت اعضاء کمک می‌کند
  5. دقت بالا با کمترین سعی و خطا در یافتن علل بیماری بخاطر دستیابی به اطلاعات درست بدن
  6. قابلیت توسعه عالی؛ از ذهن و روان تا اعضاء بدن بدون محدودیت
  7. قابلیت دستیابی به عمیق ترین علتهای ریشه ای اختلالات یا بیماری ها

ادامه دارد

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *