سوء_تغذیه و اثرات آن

در طب کلاسیک سوء تغذیه عمدتا ناشی از چند دسته مواد غذایی مثل:

ویتامینها- ئیدرات کربن (قند) ها- پروتئین ها و چربی ها تعریف میشود.

اما در روشهای_انرژیک دو دسته بزرگ سوء تغذیه تعریف شده است:

١- سوء تغذیه فیزیکی physical malnutrition که همان تعاریف طب کلاسیک است

٢- سوء تغذیه روحی spiritual malnutrition

مورد مهمی که از آن بسیار دچار غفلت میشویم دسته دوم است.

این سوء تغذیه ناشی از کمبود توجه به غذای روح است. روح شما همچون جسمتان نیاز مبرم به تغذیه مناسب و منظم دارد.

اثرات این کمبود گاه بیماری ها و ناخوشی های مزمن را سبب میشود و گاهی بعنوان اصلی ترین موانع درمانی بیمار را از شفا دور می کند.

فهرست اصلی این مواد مهم و شگفت انگیز رابرایتان خواهم اورد.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *