سطح (مقیاس) هشیاری

یکی از مباحث بسیار زیبا و جذابی که دکتر هاوکینز توانست آنرا بصورت کمی نشان دهد میزان سطح هشیاری یا Levels of Consciousness است این سطح که در هر فرد بین ۱ تا ۱۰۰۰ تعیین میشود، نشان دهنده میزان هشیاری وی است.

مرتبه های اندازه گیری به ادراک- احساسات- گرایشات- جهان بینی و حتی عقاید مذهبی وی مرتبط است و حتی می توان آن را برای تمام رفتارهای بشر تعمیم داد. در فایل پیوست میتوانید نقشه هشیاری را ببینید و شگفت زده شوید.

لازم به ذکر است که بدست آوردن سطح هشیاری هر شخص تنها بکمک ارتباط با ضمیر ناخوداگاه وی ممکن است.

در این رابطه بیشتر حرف خواهیم زد.

برای دیدن نقشه هوشیاری بر روی لینک زیر کلیک کنید:

Map of Consciousness

در مورد سطح هشیاری (سطح انرژی) حرف بسیار است. خیلی از رفتارهای انسانها و نهایتا جامعه را میتوان بکمک این اعداد توجیه کرد. و اینکه چرا متاسفانه سطح انرژی متوسط جامعه رو به کاهش است نیز، جای بحث بسیار دارد.

اما آگاه بودن ما از چنین پارامتر با ارزشی می تواند نگاه ما را بسیار تغییر دهد. این اعداد میتواند شاخصی برای وضعیت روحی و حتی معنوی هرکدام از ما باشد و چنانچه مانند قند خون و چربی خون مراقب آن باشیم آنگاه سطح انرژی (هشیاری)‌ جامعه ما بطرز شگفت آوری تغییر خواهد کرد.

از آنجایی که عدد ۲۰۰ بعنوان عدد بحرانی جدول تعیین شده است براحتی میتوان استباط کرد که پدیده های خطرناکی همچون خودخواهی مفرط- شرارت ها- پلیدی ها- غرور- تجاوز- جنایت و خودکشی چگونه در جامعه ای که سطح انرژی غالب افراد آن پایین است افزایش می یابد و چنانچه همانند پارامترهای حیاتی بدن مراقب این عدد باشیم و همواره آنرا بسمت بالاتر از ۲۰۰ میل دهیم چه جامعه آرام و امنی خواهیم داشت.

اینگونه بنظر می آید که ظاهرا وضعیت عمومی یک جامعه نیز علاوه بر افراد قابل اندازه گیری است.

این جدول کمک بسیار بزرگی برای تحلیل رفتارهای انسانی است و جالب تر آن است که بدانید این اعداد در واقع لگاریتمی هستند! یعنی فاصله بین ۲۰۰ و ۲۰۱ عدد یک نیست بلکه نشان دهنده ۱۰ برابر بودن است! و فاصله بین ۲۰۲ و ۲۰۰ یعنی ۱۰ به توان ۲ و نشان دهنده ۱۰۰ برابر بودن است!

لذا اختلاف ۱۰ عدد در سطح انرژی یعنی یک دنیا تغییر! شاید بد نباشد که اشاره شود به همان جمله زیبا:

تغییر در جامعه دقیقا حاصل تغییر افراد آن جامعه است. بزودی عوامل گوناگون کاهنده و افزاینده سطح انرژی را خواهید شناخت.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *