روز میلاد امیرمومنان، مولای دوعالم علی (ع) بر همه مومنین خصوصا مردان مرد مبارک باد.

دنیا محو مردانگی و انسانیت توست علی جان،

قرنها نیز بگذرد و کس نداند که چه آیتی خدا را؟

روز میلاد امیرمومنان، مولای دوعالم علی (ع) بر همه مومنین خصوصا مردان مرد مبارک باد.

 

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *