دیده شدن یا نشدن مسئله کدام است؟

دیده شدن یا نشدن؟ مسئله کدام است!؟
طبق نظریه دکتر اریک برن، انسان‌ها در تمام زندگی به «نوازش» نیاز دارند. برن، نوازش را «قرار گرفتن در حیطه آگاهی انسانی دیگر» تعریف می‌کند، بنابراین وقتی به کسی لبخند می‌زنیم، صحبت می‌کنیم، سر تکان می‌دهیم و حتی دعوا می‌کنیم، به او نشان می‌دهیم که از حضور او آگاه هستیم و نیاز روانی وی را تامین می‌کنیم. یکی از دلایلی که انسانها به اعمال عجیب روی می آورند فقط یک چیز است: دیده شدن!
تحقیقات زیادی نشان داده که بسیاری از خودکشی ها فقط برای دیده شدن بوده و شخص واقعا قصد مردن نداشته!
برخی جنایات، سرقتها و اعمال خلاف قانون هیچ سببی جز دیده شدن ندارند. آگاهی داشتن همه ما از این موضوع تا بدان حد اهمیت دارد که بدانیم آینده فرزندان ما تحت تاثیر این موضوع شکل میگیرد. امروز که شبکه های اجتماعی در دسترس همگان است به آسانی شاهد این علاقه همگان به دیده شدن هستیم قطعا شماهم کسانی را دیده اید که بهر صورتی سعی در جلب توجه و گرفتن لایک دارند! اما دیده شدن نیز مثل هر فرایندی باید تحت کنترل باشد ازدیاد آن اعتماد به نفس کاذب و خطرناکی را سبب میشود و کمبود آن ترس و ازمیان بردن اعتماد به نفس را باعث میشود.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید برنامه هایی که در اغلب کشورها به کشف استعدادها میپردازند (خداروشکر اخیرا در صداسیمای ماهم دیده شد) یک سویش به کاهش جنایات و امنیت اجتماعی ختم میشود.
بقول دکتر الهی قمشه ای شیطان گفت من افتخار میکنم که خداوند فرمود: لعنت «من» تا رستاخیز برتو باد بدین معنا که خداوند مرا دید و بمن بی اعتنا نبود.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *