در مورد Curse یا نفرین چه می دانید؟

یک انرژی بسیار منفی که بصورت تعمدی توسط یک فرد/ موجودات مجرد در میدان انرژی شخص قرار میگیرد یا نیتی بسیار پلید تر

از صرفا ایجاد یک درد و انرژی آن اغلب در منطقه ای که نیت شده است، قرار می گیرد.

براستی چرا در دین ما تا این حد نفرین نهی شده است؟

این انرژی مخرب می تواند سبب:

  • کند شدن روند، یا عدم امکان درمان
  • دور شدن از خدا
  • عدم موفقیت
  • یا هر نتیجه منفی دیگر شود

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *