دانستنی

آیا میدانستید محلی که دچار درد یا عدم تعادل میشود مستقیما با احساسی که شما دارید مرتبط است؟

 

اگر دچار بحران های مالی شده باشید معمولا کمر درد عارض میشود!

اگر بار مسئولیت سنگینی بدوش دارید شانه هایتان ممکن است بدرد آیند!

 

البته دلیل بدرد آمدن این اعضا لزوما ضعف عضلات مربوطه نیست

ارگانها و اعضایی هستند که عدم_تعادل در آنها، سبب درد در نقاطی دیگر میشود شاید باورش آسان نباشد که درد زانو بسیاری از مواقع نشانه مشکلی در کلیه های شماست….

 

اگر همراهم باشید بامید خدا پرده از این اسرار نیز برداشته خواهد شد…

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *