ثبت آمار بیماران و بهره برداری از آن

یکی از کارهایی که از همان اول بکمک برنامه ای که خودم نوشتم انجام دادم، ثبت:

اطلاعات بیماران،

فهرست مشکلات آنها،

و علتهای اصلی بیماری آنان است

با مهندسی این اطلاعات با ارزش گاه به آماری دست پیدا میکنم که برای هر کسی جالب توجه است.

 

اخیرا فهرست مشکلاتی را که یکی از دلایل اصلی آن استفاده از سیگار یا قلیان است، استخراج کردم و توجه شما را به آن جلب میکنم شاید همین امروز تصمیم گرفتید این ماده سراسر زیان را بدور افکنید.

 

ضمنا تصور نکنید این فهرست متعلق به معتادین به سیگار است خیر!

برخی از آنان پس از دریافت گزارشات درمانی شان مدعی شدند که فقط چند بار در طول زندگی شان این ماده را بصورت تفریحی و گاه بزور دوستانشان فقط یکبار استفاده کرده اند!

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *