توضیح

همه پزشکان دنیا بر یک باور مشترک، اتفاق نظر دارند:‌

تقویت (حقیقی) سیستم ایمنی بهترین راه پیشگیری از هر بیماری (منجمله کرونا) است.

برای آگاهی از فرایند درمان سیستم ایمنی، لطفا پیش از پر کردن فرم این صوت کوتاه رو بشنوید.

سیستم ایمنی شامل ۸ عضو بسیار مهم است که در زمان درمان عدم تعادل های این ۸ عضو بطور کامل بررسی و رفع میشود در ذیل این ۸ عضو را ببینید:

 

بهای متعادل کردن همه اعضاء سیستم ایمنی و رساندن آن به ۱۰۰٪ ظرفیت، فقط ۵۰۰ هزار تومان است.

لطفا چنانچه با این شرایط موافق هستید فرم را پر کنید.

 

<برگشت به خانه>