بازهم قانون_جذب (۲)

دریافت آموزه های غلط در زمان کودکی- ابراز نگرانی ها بصورتی افراطی و انتشار پیامهای منفی از هر سو خصوصا خانواده و نزدیکان- تلقین و تکرار، تفکر منفی ما را شکل میدهند یا تقویت میکنند و کم کم در ضمیر ناخوداگاه ما تبدیل به یک اصل میشوند این اصل توسط ضمیر ناخوداگاه که ابدا تحلیل گر نیست و هرچیز تکراری را میپذیرد به یک باور قلبی بدل میشود و ارتعاشات ما را ایجاد میکند.

این ارتعاشات در هستی به دنبال رویدادهای «هم فرکانس» خود میگردند آنها را بر اساس قوانین فیزیک جذب میکنند و ناگهان ما هستیم و یک دنیا درد و اندوه!

در این میان تحریکات شیطانی و مخرب نیز به آن اضافه میشود و چنانچه مقاومت نکنیم همه چیز را یکباره خواهیم باخت! بهمین سادگی…

گاه یک ناهمراستایی بین خوداگاه و ناخوداگاه شما ایجاد میشود شما خوداگاهانه رویداد مثبت را میخواهید و ضمیر ناخوداگاه آنرا نمیخواهد و گاهی هردو در یک راستایید و بدبختی را آرزو میکنید که این بدترین شکل آن است.

اگر شخص نتواند خود را از بند این باورها برهاند ناگزیر باید ریشه های آنها کشف و سپس خنثی شود.

مثالی بزنم؛

شخصی که در زمان کودکی، مورد توجه والدینش نبود، تنها زمانی محبت آنها را دریافت میکرد که بیمار میشد و مثلا تب میکرد. این موضوع آنقدر تکرار شد تا اینکه این شخص برای جذب محبت و توجه دیگران آموخت که باید بیمار باشد. ذهن ناخوداگاه چنین شخصی اگر این باور غلط را رها نکند، این فرد تا ابد بیمار است.

دقت کنید عامل اصلی: نبود توجه از سوی والدین!

ریشه های بیماری، بسیاری وقتها هیچ ارتباطی با ظواهر بیماری ندارد. مثلا شخصی دچار درد در قفسه سینه است و ما بدنبال تنگی عروق و انواع اسکن و غیره، تصور میکنیم که علت این درد مثلا گرفتگی یک رگ در فلان قسمت است، درحالیکه این علت ثانوی یا حتی ثلاثی است و دلیل اصلی آن دیوار قلبی است که علت ایجاد آن یک آسیب شدید روحی مثلا در ۲۰ سال قبل است.

در درمانهای انرژیک، ریشه بیماری های ما معمولا اینگونه ارزیابی و کشف میشوند نه بصورت فیزیکی و ظاهری. در این روش ها آنقدر باید پرسش “چرا” را مطرح کرد تا به ریشه دست یافت وگرنه همه چیز در حد یک مسکن خواهد بود نه درمان.

 

این روزها موضوع خودکشی و بازی مخرب نهنگ آبی که توسط یک دانشجوی روانشناسی اخراجی روسی ساخته شده و چگونگی تاثیر آن روی افراد- نقل مجالس شده.

شاید شما هم بخواهید بدانید که چه میشود که ظرف کمتر از ۵۰ روز بتوان جوانی را به سمت خودکشی سوق داد؟

 

بزودی….

همراهم باشید.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *