بازهم قانون_جذب!؟

شما چندمین نفری هستید که تصور میکند وقتی حال خوبی را تجربه کرد حتما بزودی یک اتفاق بد را هم تجربه میکند تا مبادا لذتی از زندگی برده باشد!؟

شما هم معتقدید که شادی حقتان نیست؟

غم و اندوه را بهتر استقبال میکنید؟

یا اینکه غم و اندوه بدون اجازه حق ورود به زندگی تان را دارند اما خوشی و شادی باید سالها پشت در بایستند و منتظر مجوزی باشند که شاید تا پایان عمر دریافت نکنند!؟

این بار مقصر کیست؟ سرنوشت؟ خودمان؟ دیگران؟

آیا می توان این تفکر را اصلاح کرد یا اینکه سرنوشت تغییر ناپذیر است؟

کمی بیندیشید تا برگردم!

همراهم باشید…

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *