این مطلب کوتاه را بخوانید!

مقدمه ای برای اینکه چطور میتوان توسط بازی شرایط خودکشی را فراهم نمود. متاسفانه بکمک دانش و نا آگاهی مخاطب هرکاری میتوان کرد…

نمیدانم ریشه این ضرب المثل پر مغز به واقعا کجا بر می گردد اما طی این مدت که با روشهای انرژیک آشنا شدم متوجه شدم که ریشه بسیاری از عدم تعادل ها یاس است! این انرژی مخرب ، متاسفانه ، زمینه را برای جذب انرژی های بسیار منفی دیگر فراهم می کند و بارها دیده ام که علت العمل بوده.

حتی جذب انرژی هایی که شیطانی هستند!

زمانی که احساساتی با فرکانس پایین در ما بدام افتد ،شرایط برای جذب سایر انرژی های منفی بیشتر می شود.

اما یاس یکی از بدترین آن هاست.

لطفا مراقب سطح انرژی خود باشید . امروز با دانش انرژیک هم می توان اثبات کرد که:

حقیقتا نا امید شیطانه! 

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *