آیا ترس ذاتی است؟

چند روز قبل در اینستاگرام در مورد ترس همه پرسی ساده ای انجام شد اما واقعا ترس مذموم است؟!
ترس بخودی خود برای بقای ما لازم است و هر کسی در طول زندگی مقداری از آن را یاد میگیرد! درست است ترس چندان غریزی نیست بلکه بطور عمده صفتی اکتسابی است بهمین خاطر در بعضی افراطی است و در گروهی اندک.
مقدار کم آن همانند مقدار زیادش خطرناک است و میتواند باعث اتفاقات ناخوشایند شود.
ترسها بخاطر تجربه قبلی و نداشتن مهارت کافی در کنترل شرایط مرتبط، بوجود می آیند مثلا کسی که شنا بلد نیست از رفتن به نقاط دور از ساحل هراسان است اما همین شخص پس از آموزش، ساعتها در دریا بی هیچ ترسی شنا میکند بهمین شکل، کودکی که هرگز تجربه دریا را ندارد ممکن است با شجاعتی نا معقول خود را به خطر اندازد.
ترسها در طول زندگی، عمدتا بخاطر تجربیات دیداری یا شنیداری در ذهن شما جا خوش میکنند ولی برای رهایی از آنها چه باید کرد؟
همانطور که گفته شد بکمک مهارت آموزی میتوان برخی ترسها را مهار کرد مثلا کسی که شکست مالی را در
زندگی پدر خویش به چشم دیده ریسک پذیری پایینی در انتخاب شغل آزاد خواهد داشت یا شخصی که در اولین کسب و کار خود سرمایه خود را از دست میدهد، استعداد زیادی برای فرار از مشاغل آزاد و حتی انواع سرمایه گذاری خواهد داشت چرا که همواره تصویر انسانی شکست خورده را در ذهن دارد. در چنین وضعیتهایی نیز توصیه اکید (شبیه مثال شناگر) همان مهارت آموزی و کنترل شرایط و ترس است اما گاهی ترس بهانه ای میشود برای خارج نشدن از نقطه امن!
اگر حتی انگیزه ای برای مهارت آموزی هم ندارید یقین بدانید ناخوداگاه شما دچار مشکل شده و در قدم اول باید آنرا با اهداف همراستا کرد.
برخی ترسها که از حد فراتر میروند (فوبیا) و مهارت آموزی نیز به کاهش آنها کمکی نمیکند تنها توسط روشهای انرژیک قابل درمان هستند. مثل ترس از حشرات و برخی جانواران!
امیدوارم برای قدمهای بزرگ زندگی خود، آگاهانه بر ترسهای خود فائق آیید.
سالم وشاد باشید.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *